Informace o Intrastatu

Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazu Intrastat. Tím se tyto osoby stávají zpravodajskými jednotkami. Asimilační práh je stanoven pro odeslání zboží v hodnotě přesahující osm miliónů Kč a pro přijetí zboží rovněž v hodnotě přesahující osm miliónů Kč. Určuje se zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží. Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení. V případě, že se uskuteční pouze jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí zboží, stačí vykázat pouze toto jednorázové hlášení.

Povinnost vykazovat data pro Intrastat nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH.

Výhody externího zpracování:

- úspora Vašeho času a snížení nákladů za proškolování
- úspora za softwarové vybavení pro Intrastat
- správné a včasné podání hlášení Intrastat na příslušný celní úřad

Vyzkoušejte moje služby. Každý obchodní případ s Vámi individuálně projednám.

SÍDLO

Marcela Špačková

U Kovárny 137
252 25 Zbuzany

IČ: 43167888

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Marcela Špačková

Žilovská 864
155 00 Praha 5

Telefon: +420 724 549 224
E-mail: m.spackova@intrastat-eu.cz